Over mij

Welkom op mijn persoonlijke website.

Ik ben geboren in 1948 en tot 2004 bijna 35 jaar zelfstandig ondernemer in de glastuinbouw geweest. Van 1970 tot 2000 heb ik jaarrondchrysanten geteeld. Ons bedrijf was als eerste glastuinbouwbedrijf gecertificeerd voor ISO 9000. Tevens beschikten we over een eigen verpakkingslijn met bedrukte hoezen en eigen eenmalige dozen.

Met mijn vrouw Toos zijn we de ouders van 3 volwassen kinderen, die inmiddels hun eigen weg hebben gevonden.

Sinds februari 2010 zijn we de trotse grootouders van onze kleindochter Maaike.

In 2013 hebben we er een pleegkleinkind bijgekregen.

Naast mijn ondernemerschap heb ik altijd bestuurlijke functies vervuld en na het stoppen van het bedrijf, ben ik me meer gaan verdiepen in verschillende besturen.

Mijn mailadres is:

koos@koosverbeek.nl

Telefoon: +31 174 62 54 59

Mobiel:  +31 6 53 71 41 51

 

Gemeente Nieuwkoop:
Vanaf november 2009 heb ik 2 tot 3 dagen per week gewerkt in de Gemeente Nieuwkoop als Procesmanager Glastuinbouw.  Vanaf 1 januari 2015 werk ik hier nog 1 dag per week. De verantwoordelijkheid voor 2 projecten zijn aan mij toevertrouwd.

  • Sanering glastuinbouwgebied Noordse Buurt van glas naar natuur. De bedrijven zijn op twee bedrijven na allemaal opgekocht door de gemeente. Anno 2014 is ongeveer de helft van de bedrijven reeds beëindigd en zijn de kassen gesloopt en zijn de percelen ingezaaid met gras. Deze percelen worden beweid door schapen. De andere bedrijven worden de komende jaren, tot uiterlijk eind 2023 aan de gemeente geleverd en na feitelijke levering gesloopt en ook ingezaaid met gras. De gemeente gaat nog een inrichtingsplan voor het gebied maken om een nieuwe toeristische en natuurlijke invulling aan het gebied te geven.
  • Opzet nieuw glastuinbouwgebied Nieuw Amstel Oost: ruim 200 hectare agrarisch gebied omvormen naar een supermodern glastuinbouwgebied. Deze plannen zijn o.a. door de economische situatie in de glastuinbouw vertraagd en op dit moment nog niet realiseerbaar.

www.nieuwkoop.nl    k.verbeek@nieuwkoop.nl

 

CDA ZH, penningmeester van de Commissie Scholing- en Verenigingszaken:
Vanaf 1 januari 2015 ben ik penningmeester van de Commissie Scholings- en Verenigingszaken van het CDA ZH. Scholing van nieuwe CDA leden, van nieuwe raads- statenleden en leden van waterschappen is van essentieel belang. Ook het constant bijscholen van onze bestuurders is noodzakelijk.

Adviesbureau Koos Verbeek Atiko Advies:
Eigenaar. Hieraan besteed ik nu wat meer tijd nadat ik mijn drukke werkzaamheden als Deelraadswethouder van Hoek van Holland voor het CDA heb beëindigd.

 

koos@koosverbeek.nl

Vicevoorzitter van RK Parochie H. Bartholomeus te Poeldijk
Vanaf 1 februari 2013 ben ik vicevoorzitter van het bestuur van de parochie H. Bartholomeus te Poeldijk.
We voelen ons beiden nauw betrokken bij het Katholieke geloof en bij onze kerk. De verkiezing van de nieuwe Paus Franciscus heeft me geweldig gesteund om in mijn periode als vicevoorzitter veel tijd en aandacht te besteden aan onze kerk. De titel vicevoorzitter betekent in de praktijk dat je voorzitter bent van het bestuur en de verantwoordelijkheid voelt voor deze kerk.

www.rkwestland.nl/poeldijk/

 

Stichting Westlands-Schaatsmuseum:
Sinds juli 2012 ben ik voorzitter van deze Stichting geworden. Het Westlands Schaatsmuseum vindt zijn oorsprong in de verzamelwoede van mijn broer Jan Verbeek. Mijn schoonzus Coby Verbeek – Batist is nog steeds actief in ons bestuur en van vele activiteiten de drijvende kracht.
www.westlands-schaatsmuseum.nl

 

Hoek van Holland, voormalige deelgemeente van Rotterdam
Van juni 2010 tot 19 maart 2014 ben ik lid van het Dagelijks Bestuur van de Deelraad Hoek van Holland geweest.
www.rotterdam.nl/hoekvanholland

 

CDA ZH Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland:
Van september 2002 tot half maart 2011 was ik lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

www.zuid-holland.cda.nl  en   www.zuid-holland.nl
Van 1991 tot januari 2009 was ik lid van het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Tot juni 2004 heb ik een potplantenkwekerij gehad maar door gebrek aan opvolging is ons bedrijf beëindigd. Vanaf 1970 tot begin 2000 heb ik jaarrondchysanten geteeld. Naast mijn vele nevenfuncties waren we met het bedrijf altijd met nieuwe ontwikkelingen bezig. Zo was ik trekker van de automatisering en certificering in de glastuinbouw. Mijn toenmalige bedrijf Koos Verbeek Chrysanten Holland was in 1995 het eerste tuinbouwbedrijf in Europa dat werd gecertificeerd voor ISO 9000.
Ook wat betreft management was ons bedrijf vooruitstrevend. Bedrijfsbesprekingen en functioneringsgesprekken werden al sinds 1985 op ons bedrijf gehouden en op papier vastgelegd.

Terminal Hoek van Holland onderdeel van Fresh Corridor: 2015 en 2016
Vanaf 1 februari 2015 werk ik als trekker van een project voor het realiseren van een Terminal in Hoek van Holland. Het gaat in het kader van Fresh Corridor om de realisatie van een aanlegplaats via een steiger of een kade langs de Nieuwe Waterweg voor het lossen en laden van grote 20 tons zeecontainers met groente en fruit. Na het gereedkomen van de Tweede Maasvlakte worden veel containers met fruit en groente gelost in de grote container overslag op de Tweede Maasvlakte. Nu gaan veel van deze containers per vrachtauto naar het Westland, o.a. naar  Honderdland en het ABC terrein in Poeldijk. Mijn opdracht is om alle betrokken partijen te bewegen om achter de realisatie van deze Terminal Hoek van Holland te gaan staan. Verschillende partijen zijn zeer enthousiast over de haalbaarheid en de grote milieuwinst die daarmee behaald kan worden. Ook in het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is dit zeer positief.